Návšt�?vní kniha
   

Datum: 21.07.2018 - 17:28:56 | o | x |
Jméno: Josef Hučík

Koncert kapely Severka v Pileticích v pátek 20. 7. 2018 byl na velmi profesionální úrovni. Kvalitní ozvučení mistr Slávka Kubíka. Krásn? písničky v podání zp?vaček, zejm?na paní Mila je nep?ekonatelná. Zp?v v jejím podání má vysokou kvalitu a stále se zvyšující úrove?. Je dobr?, že písní složených Lumírem Hučíkem p?ibývá a všechny mají svůj p?íb?h a kvalitu zp?vu Lumíra. Oce?uji tak? sóla na kytaru Pavla Černíka. Zásluhou Petra Magdy mají i vokály stále se zvyšující úrove?.
Posluchači svým dlouhotrvajícím potleskem vyjád?ili pod?kování Severce za její vystoupení.Kapelník Pavel Hučík prokázal velmi dobr? moderátorsk? schopnosti i šťastnou ruku p?i výb?ru písní.
P?eji cel? kapele ješt? mnoho koncertních úsp?chu a dokonalou p?ípravu na 30. výročí založení kapely v roce 2019.

Datum: 21.07.2018 - 09:29:52 | o | x |
Jméno: libor

Včera op?t paráda. Jako naprosto nejskaln?jší Ti musíme ?íct, co jsi prezentoval jako úplnou novinku jste hrali v kostele na Nov?m Hradci, ale toho si všimnou jen opravdoví znalci. Všechny nov? písničky jsou naprostá pecka. Jako pokažd? jsme si to moc užili a už se t?šíme na další koncert.

Datum: 20.07.2018 - 23:23:21 | o | x |
Jméno: Renata

Tak to bylo teda n?co! Lístky na Váš konzert v Pileticích vyhrál v ČRro manžel. A popravd? jsem do t? doby o Vás nev?d?la. Na konzert jsem s sebou vzala tatínka a večer jsme si náramn? užili. Jste kvalitní soubor, který má písn?, co dávají smysl a dokáží v posluchači vyvolat spousty emocí.D?kuji za tu možnost Vás slyšet (a vid?t :-)) a t?ším se op?t na shledání. S pozdravem Renata

Datum: 20.07.2018 - 22:57:46 | o | x |
Jméno: Pavel

Jejda, od člena kapely to t?ší dvojnásob...t?šíme se na tvůj návrat....Tvoje Severka

Datum: 20.07.2018 - 20:45:42 | o | x |
Jméno: Kajda

Piletice - pecka ??

   
  <<<  |  <  | 10/134 |  >  |  >>>